Aktivní zaměstnanci

jméno a příjmení pracoviště telefon
e-mail
Adámek František Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 adamek@arup.cas.cz
Baier Ondřej Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 335 baier@arup.cas.cz
Bank Nora Technicko-hospodářská správa – Personální oddělení 257 014 328 bank@arup.cas.cz
Barčáková Ludmila Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 234 barcakova@arup.cas.cz
Bednářová Zuzana Ředitelství – projekty 775 087 217 bednarova@arup.cas.cz
Bek Tomáš Oddělení terénní archeologie 774 582 174 bek@arup.cas.cz
Bělinová Kateřina D. Redakce monografií, Redakce Archeologických rozhledů 257 014 321 belinova@arup.cas.cz
Blažková Gabriela Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 blazkova@arup.cas.cz
Boháčová Ivana Oddělení historické archeologie 257 014 350 bohacova@arup.cas.cz
Brabencová Lucie Oddělení terénní archeologie 257 014 347 lzegklitzova@arup.cas.cz
Broncová Alice Knihovna 257 014 393 broncova@arup.cas.cz
Brožka Vojtěch Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 355 brozka@arup.cas.cz
Brzobohatá Hana Oddělení archeologie pravěku 327 511 730 brzobohata@arup.cas.cz
Burgert Pavel Oddělení archeologie pravěku 257 014 340 burgert@arup.cas.cz
Bursák Daniel Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 407 bursak@arup.cas.cz
Čech Petr Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice cech@arup.cas.cz
Čepeláková Eva Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 351 cepelakova@arup.cas.cz
Černochová Radka Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 209 cernochova@arup.cas.cz
Černý Viktor Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 304 cerny@arup.cas.cz
Čišecký Čeněk IT oddělení 257 014 380 cisecky@arup.cas.cz
Damašek Ladislav Oddělení historické archeologie damasek@arup.cas.cz
Daněček David Oddělení terénní archeologie 257 014 348 d.danecek@post.cz;
danecek@arup.cas.cz
Danielisová Alžběta Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 407 danielisova@arup.cas.cz
Demján Peter Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 354 demjan@arup.cas.cz
Dobeš Miroslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 374 dobes@arup.cas.cz
Doležalová Kristina Oddělení archeologie pravěku 257 014 343 dolezalova@arup.cas.cz
Drahotová Jaroslava Referát archeologické památkové péče 257 014 310 drahotova@arup.cas.cz
Dreslerová Dagmar Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 354 dreslerova@arup.cas.cz
Dvořáčková Soňa Oddělení historické archeologie 257 014 360 hendrychova@arup.cas.cz
Dyčka Michal Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 334 dycka@arup.cas.cz
Éderová Kristína Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 209 ederova@arup.cas.cz
Ernée Michal Oddělení archeologie pravěku, Redakce Památek archeologických 257 014 346 ernee@arup.cas.cz
Fenclová Eliška Oddělení terénní archeologie 257 014 347 fenclova@arup.cas.cz
Frolík Jan Oddělení historické archeologie 224 373 271 frolik@arup.cas.cz
Frolíková Drahomíra Oddělení terénní archeologie 733 575 289 frolikova@arup.cas.cz
Fuchsová Hana Referát archeologické památkové péče 257 014 310 fuchsova@arup.cas.cz
Garba Roman Oddělení přírodních věd a archeometrie garba@arup.cas.cz
Gojda Martin Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 409 gojda@arup.cas.cz
Golec Mírová Zuzana Oddělení archeologie pravěku 777 598 466 golec_mirova@arup.cas.cz
Hajnalová Mária Oddělení přírodních věd a archeometrie hajnalova@arup.cas.cz
Hajniš Jan Knihovna 257 014 397 hajnis@arup.cas.cz
Hasil Jan Oddělení historické archeologie 257 014 366 hasil@arup.cas.cz
Hausenblasová Jaroslava Oddělení historické archeologie hausenblasova@arup.cas.cz
Havrlant Jan Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny jhavrlant@arup.cas.cz
Herglová Ivana Redakce Památek archeologických 257 014 382 herglova@arup.cas.cz
Herichová Iva Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 herichova@arup.cas.cz
Hlásek Daniel Oddělení archeologie pravěku 257 014 362 hlasek@arup.cas.cz
Hložek Josef Oddělení historické archeologie 257 014 402 hlozek@arup.cas.cz
Hošek Jiří Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 391 hosek@arup.cas.cz
Hošková Kristýna Oddělení archeologie pravěku hoskova@arup.cas.cz
Housková Miloslava Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 houskova@arup.cas.cz
Hrušková Ivana Oddělení historické archeologie 257 014 401 hruskova@arup.cas.cz
Hrůzová Barbora Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 373 hruzova@arup.cas.cz
Hůrková Iveta Thanh Referát archeologické památkové péče 257 014 310 hurkova@arup.cas.cz
Chlup Tomáš Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 419 chlup@arup.cas.cz
Chylík Daniel IT oddělení 257 014 367 chylik@arup.cas.cz
Chylíková Judita Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny chylikova@arup.cas.cz
Chytráček Miloslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 345 chytracek@arup.cas.cz
Janák Vojtěch Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 302 janak@arup.cas.cz
Janoušek Václav Oddělení přírodních věd a archeometrie janousek@arup.cas.cz
Ježek Martin Oddělení archeologie pravěku 257 014 381 jezek@arup.cas.cz
Jindrová Marika Technicko-hospodářská správa – ekonomické oddělení 257 014 326 jindrova@arup.cas.cz
Jiráň Luboš Oddělení archeologie pravěku 257 014 368 jiran@arup.cas.cz
Jirek Jiří Technicko-hospodářská správa jirek@arup.cas.cz
Kapustka Jan Referát archeologické památkové péče (rodičovská dovolená) 257 014 310 kapustka@arup.cas.cz
Kapustka Katarina Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 315 culakova@arup.cas.cz
Kazdová Jana Technicko-hospodářská správa – Personální oddělení 257 014 328 kazdova@arup.cas.cz
Kertés Samuel Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 407 kertes@arup.cas.cz
Kleinová Kateřina Ředitelství – PR 257 014 358 kleinova@arup.cas.cz
Kleinová Marcela Technicko-hospodářská správa – vedení 257 014 330 mkleinova@arup.cas.cz
Klusoň Luboš Technicko-hospodářská správa 257 014 391 kluson@arup.cas.cz
Kmínek Michal Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 376 kminek@arup.cas.cz
Knoblochová Lucie Knihovna 257 014 344 knoblochova@arup.cas.cz
Kočár Petr Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 309 kocar@arup.cas.cz
Kolejáková Klára Oddělení terénní archeologie 257 014 347 kolejakova@arup.cas.cz
Kombercová Libuše Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora 327 511 730 kombercova@arup.cas.cz
Komberec Jan Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora 327 511 730 komberec@arup.cas.cz
Končelová Markéta Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora (rodičovská dovolená) 327 511 731 koncelova@arup.cas.cz
Koštová Nikola Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 365 kostova@arup.cas.cz
Kozáková Radka Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 309 kozakova@arup.cas.cz
Krofta Tomáš Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 419 krofta@arup.cas.cz
Křivánek Roman Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 333 krivanek@arup.cas.cz
Křivánková Dana Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 410 krivankova@arup.cas.cz
Kuna Martin Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 387;
604 204 699
kuna@arup.cas.cz
Kuviková Romana Technicko-hospodářská správa – ekonomické oddělení, pokladna 257 014 384;
257 014 324
kuvikova@arup.cas.cz
Květina Petr Oddělení archeologie pravěku 257 014 363 kvetina@arup.cas.cz
Kyselý René Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 307;
257 014 303
kysely@arup.cas.cz
Langová Michaela Oddělení archeologie pravěku 257 014 357 langova@arup.cas.cz
Laval Filip Redakce monografií, Redakce Archeologických rozhledů 257 014 321 laval@arup.cas.cz
Levá Kateřina Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, Oddělení historické archeologie (rodičovská dovolená) 257 014 364 leva@arup.cas.cz
Limburský Petr Oddělení archeologie pravěku 257 014 365 limbursky@arup.cas.cz
Machová Barbora Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 407 machova@arup.cas.cz
Maiorano Maria Pia Oddělení přírodních věd a archeometrie maiorano@arup.cas.cz
Mak Jiří Technicko-hospodářská správa 257 014 391 mak@arup.cas.cz
Malinková Kristýna Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 335 malinkova@arup.cas.cz
Malyková Drahomíra Oddělení terénní archeologie 257 014 348 malykova@arup.cas.cz
Mařík Jan Ředitelství 257 014 400 marik@arup.cas.cz
Maříková Kubková Jana Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350;
728 432 341
marikova@arup.cas.cz
Matší Vlasta Technicko-hospodářská správa – ekonomické oddělení 257 014 327 matsi@arup.cas.cz
Megisová Natália Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny megisova@arup.cas.cz
Minarčíková Jana Podatelna 257 014 392 minarcikova@arup.cas.cz
Moravcová Kamila Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 209 moravcova@arup.cas.cz
Moureček Radek Oddělení terénní archeologie 257 014 347 mourecek@arup.cas.cz
Mrva Michal Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 mrva@arup.cas.cz
Novák David Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 379;
775 200 064
novak@arup.cas.cz
Ochrana František Knihovna 257 014 415 ochrana@arup.cas.cz
Ottenwelter Estelle Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 291 ottenwelter@arup.cas.cz
Pavlů Ivan Oddělení archeologie pravěku (Emeritus) pavlu@arup.cas.cz
Pařez Jan Oddělení terénní archeologie parez@aup.cas.cz
Petkov Martin Technicko-hospodářská správa 257 014 370 petkov@arup.cas
Petráková Eva Technicko-hospodářská správa – ekonomické oddělení 257 014 325 petrakova@arup.cas.cz
Pilař Daniel Oddělení archeologie pravěku 257 014 356 pilar@arup.cas.cz
Pincová Vanda Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 pincova@arup.cas.cz
Plotěná Lucie Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 234 plotena@arup.cas.cz
Podgorná Eliška Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313; 394 podgorna@arup.cas.cz
Podhorský Jan Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice podhorsky@arup.cas.cz
Pokorná Adéla Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 315 pokorna@arup.cas.cz
Poláková Tereza Ředitelství – projekty 724 076 730 polakova@arup.cas.cz
Poupová Jana Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora 327 511 730 poupova@arup.cas.cz
Priehodová Edita Oddělení přírodních věd a archeometrie 257 014 313; 394 PriehodovaEdita@seznam.cz
Profantová Naďa Oddělení historické archeologie 257 014 317 profantova@arup.cas.cz
Psohlavcová Monika Oddělení terénní archeologie 257 014 348 pecinovska@arup.cas
Raslová Lucie Oddělení historické archeologie 257 014 319 raslova@arup.cas.cz
Řídký Jaroslav Oddělení archeologie pravěku 257 014 343 ridky@arup.cas.cz
Říha Karel Oddělení terénní archeologie 257 014 349 riha@arup.cas.cz
Říhová Jitka Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 337 rihova@arup.cas.cz
Salač Vladimír Oddělení archeologie pravěku 257 014 356 salac@arup.cas.cz
Sawicki Jakub Oddělení historické archeologie 257 014 323 sawicki@arup.cas.cz
Skřivánková Vendula Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 266 009 234;
266 009 450
skrivankova@arup.cas.cz
Starcová Marcela Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny – Archiv 257 014 414 starcova@arup.cas.cz
Stránská Petra Oddělení přírodních věd a archeometrie stranska@arup.cas.cz
Svitavská Svobodová Helena Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 605 187 944 svitavska@arup.cas.cz
Svobodová Ljuba Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře 257 014 399 svobodova@arup.cas.cz
Šlesingerová Lada Knihovna 257 014 412 slesingerova@arup.cas.cz
Šmolková Markéta Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 419 smolkova@arup.cas.cz
Šneberger Jiří Oddělení přírodních věd a archeometrie sneberger@arup.cas.cz
Šofránková Jana Referát archeologické památkové péče (rodičovská dovolená) 257 014 310 sofrankova@arup.cas.cz
Šoufková Eva Knihovna 257 014 318 knihovna@arup.cas.cz, soufkova@arup.cas.cz
Šumberová Radka Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora 327 511 730 sumberova@arup.cas.cz
Švach Petr Technicko-hospodářská správa – Závist 607 939 077 svach@arup.cas.cz
Švejcar Ondřej Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 406 svejcar@arup.cas.cz
Tomanová Pavla Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 tomanova@arup.cas.cz
Tomková Kateřina Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 tomkova@arup.cas.cz
Trampota František Oddělení archeologie pravěku trampota@arup.cas.cz
Trojánková Olga Oddělení přírodních věd a archeometrie (rodičovská dovolená) 257 014 302 trojankova@arup.cas.cz
Unger Jiří Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 731 502 627 unger@arup.cas.cz
Uramová Valéria Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad 224 373 350 uramova@arup.cas.cz
Urbanová Barbora Redakce Památek archeologických 257 014 382 urbanova@arup.cas.cz
Václavová Čulíková Lucie Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 739 044 045 lculikova@arup.cas.cz
Vágner Petr Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice 605 421 800 vagner@arup.cas.cz
Varadzin Ladislav Oddělení archeologie pravěku 257 014 316 varadzin@arup.cas.cz
Velímský Filip Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora 327 511 730;
327 511 731;
723 821 287
velimsky@arup.cas.cz
Venclová Natalie Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 342 venclova@arup.cas.cz
Vlčková Zuzana Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 416 vlckova@arup.cas.cz
Volf Jan Oddělení přírodních věd a archeometrie volf@arup.cas.cz
Vondrovský Václav Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, Redakce Archeologických rozhledů 257 014 357 vondrovsky@arup.cas.cz
Vošvrdová Eliška Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny 257 014 333 vosvrdova@arup.cas
Zannikos Kristina Ředitelství – sekretariát 257 014 331 zannikos@arup.cas.cz, arupraha@arup.cas.cz,
archeoleto@arup.cas.cz
Zápotocký Milan Oddělení archeologie pravěku (Emeritus) zapotocky@arup.cas.cz
Záruba Tomáš Oddělení terénní archeologie 730 152 141 zaruba@arup.cas.cz
Zazvonilová Eliška Oddělení přírodních věd a archeometrie (rodičovská dovolená) 257 014 312 zazvonilova@arup.cas.cz