Mgr. Laval Filip

pracoviště: Redakce monografií, Redakce Archeologických rozhledů
pracovní zařazení: vedoucí redaktor monografií, technický redaktor Archeologických rozhledů
telefon: 257 014 321
e-mail: laval@arup.cas.cz
specializace: opevněná sídla a jejich proměny ve středověku

Biografie:

Absolvoval magisterské a poté doktorské (2014) studium na Univerzitě Karlově v Praze. Před nástupem do Archeologického ústavu AV ČR v r. 2008 působil v Národním památkovém ústavu. Kromě technické redakce časopisu Archeologické rozhledy má v Archeologickém ústavu v péči monografické publikace. Jeho badatelský zájem se soustřeďuje na proměnu archaické společnosti ve středověkém období a její projevy, jako je nástup soukromých opevněných sídel.

Vědecký profil: