Mgr. František Trampota, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: trampota@arup.cas.cz
specializace: neolit, eneolit, makroprostorové sídelní struktury, distribuční struktury, kamenné nástroje
Projekty:
8X23038 Mobilita v neolitu. Povodí Moravy jako případová studie
GA23-05334S Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit stření Evropy
MP (PAN-24-01), mobilita Polsko Vzájemný dialog pravěkých komunit na základě distribuce kamenných surovin v česko – polském prostoru 5000–4500 BC

Biografie

Má zájem na studiu makroprostorových sídleních struktur, dynamice časně zemědělských společností ve střední Evropě, typologii a surovinách kamenných artefaktů. Hlavní prostorové zaměření zájmu se nachází na Moravě.

Vědecký profil: