Ing. Jan Havrlant, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: systémový inženýr – vývojář
telefon:
e-mail: jhavrlant@arup.cas.cz
specializace: algoritmizace, programování (C++, Python, PHP, Matlab), vývoj webových aplikací, tvorba 3D modelů
Projekty:
HORIZON-INFRA-2023-SERV-01 Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities
LM2023031 Archeologický informační systém České republiky – AIS ČR