Šoufková Eva

oddělení: Knihovna
pracovní pozice knihovnice
telefon 257 014 318
e-mail: knihovna@arup.cas.cz, soufkova@arup.cas.cz
specializace: prodej knih, knihovní služby