Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeoložka, zástupce vedoucí oddělení
telefon: 224 373 350
e-mail: blazkova@arup.cas.cz
specializace: postmedievální archeologie

Biografie

Vystudovala obor archeologie a historie na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zabývá se postmedievální archeologií ve střední Evropě. Svoji pozornost soustřeďuje především na materiální kulturu pozdního středověku a raného novověku. Dlouhodobě se věnuje archeometrickému výzkumu keramických a skleněných nálezů.

Vědecký profil: