PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 350
e-mail: bohacova@arup.cas.cz
specializace: archeologie raného středověku, centra prvního řádu, jejich funkce, vývoj a hmotná kultura

 

Biografie

2006: Ph.D., FF UK, Praha, Pravěká a raně středověká archeologie, od 1975 ARˇU AV ČR, Praha, 1995–1999 zástupce vedoucího projektu Pražský hrad, 2002–2017: vedoucí odd. archeologie středověku ARÚ AV ČR, Praha; 2002–2012: redaktorka webu ARÚ Praha.

Témata studia: a) význam archeologických pramenů pro studium obecných historických témat; b) současný stav studia raně středověkých center ve středních Čechách; c) otázky definování hlavních fází a topografie Pražského hradu v raném ; středověku; f) možnosti využití interdisciplinárního studia v archeologii; g) historická archeologie v Čechách mezi dvěma světovými válkami.

Vědecký profil: