Mgr. Eliška Vošvrdová

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: doktorandka – geofyzička
telefon: 257 014 333
e-mail: vosvrdova@arup.cas.cz
specializace: geofyzikální metody v archeologii, využití metody GPR v archeologii

Biografie

Absolventka oboru Aplikovaná geologie na ÚHIGUG Přírodovědecké fakulty UK, od roku 2021 studentka doktorského programu Archeologie pravěku a středověku na Ústavu pro archeologii Filozofické fakulty UK v Praze. Tématem její disertační práce je aplikace geofyzikálních metod při detekci kamenných struktur a konstrukcí.

Vědecký profil: