Mgr. Daniel Hlásek, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 362
e-mail: hlasek@arup.cas.cz
specializace: doba bronzová, sídliště, keramika
Projekty:
8J23AT008 Obnovení dávného partnerství: Kontakty mezi Čechami a Tyrolskem ve starší době bronzové
MPP (MTA-24-03), mobilita Maďarsko Za hranice: bádání o kontaktech mezi Čechami a západním Maďarskem ve starší době bronzové
akademická prémie / Praemium Academiae Tvůrci doby bronzové

Biografie

Zajímá se o dobu bronzovou, centrální sídliště či nadregionální kontakty. V současnosti komplexně vyhodnocuje významné sídliště ze starší doby bronzové v Hostech.

Vědecký profil: