Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog, vedoucí vědecký pracovník
telefon: 257 014 346
e-mail: ernee@arup.cas.cz
specializace: Starší doba bronzová v Evropě, archeogenetika staršího pravěku
Projekty:
MPP (MTA-24-03), mobilita Maďarsko Za hranice: bádání o kontaktech mezi Čechami a západním Maďarskem ve starší době bronzové
akademická prémie / Praemium Academiae Tvůrci doby bronzové
GA16-14855S Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích
GA404/07/1408 Lidská komunita starší doby bronzové. Komplexní analýza pohřebiště únětické kultury starší doby bronzové v Praze 9 – Miškovicích

Biografie

Ve vědeckém výzkumu se zaměřuje na počátky doby bronzové v Evropě a archeogenetický výzkum populací Evropy ve starším pravěku se zaměřením na střední Evropu.

Vědecký profil: