Mgr. Petr Kočár

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: biolog
telefon: 257 014 309
e-mail: kocar@arup.cas.cz
specializace: archeobotanika

Biografie

Vystudoval biologii na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současnosti studuje doktorandské studium na Katedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Zabývá se především vlivem člověka na vývoj vegetace v holocénu, vývojem zemědělství a importem rostlinných komodit a zavlékáním rostlin v minulosti. Dále rekonstrukcí lesní vegetace s využitím antrakologických dat (uhlíků) z archeologických lokalit.

Vědecký profil: