Mgr. Bc. Kristína Éderová

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: konzervátorka, restaurátorka
telefon: 266 009 209
e-mail: ederova@arup.cas.cz
specializace: konzervování a restaurování kovových archeologických nálezů

Biografie

Vystudovala obor Chemie a technologie materiálů pro konzervování – restaurování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně a obor Muzeologie a kulturní dědictví na Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě. Od roku 2022 pracuje v Restaurátorských laboratořích na Oddělení přírodních věd a archeometrie. Zaměřuje se na konzervaci a restaurování archeologických nálezů, zejména kovů.