Eva Petráková

pracoviště: Technicko-hospodářská správa – ekonomické oddělení
pracovní zařazení: referentka – evidence majetku, cestovní příkazy
telefon: 257 014 325
e-mail: petrakova@arup.cas.cz