Ke stažení – loga, korporátní identita

Kontakt

Tiskový mluvčí

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
ridky@arup.cas.cz 
+420 734 445 333

PR manažer

Mgr. Kateřina Kleinová
kleinova@arup.cas.cz
+420 605 488 155

Logo Archeologického ústavu, Praha

Logo (A) Archeologického ústavu AV ČR Praha je základní variantou loga ústavu. Je tvořeno grafickým symbolem v okrové barvě a textem — názvem ústavu v barvě šedé. Grafický symbol tvořený osmi segmenty je zjednodušeným tvarem vycházejícím z půdorysu neolitického domu kůlové konstrukce. Kůlový dům, resp. jeho půdorysné zbytky jsou jedním z typických archeologických nálezů na našem území. Barva symbolu — zlatý okr — je zvolena tak, aby vyjadřovala zeminu jako přirozené prostředí archeologických nálezů a zároveň asociovala zlatou barvu, která tradičně vyjadřuje jedinečnost a historickou hodnotu archeologických nálezů. Celý název ústavu je vysazen vpravo od symbolu z písma Trivia Grotesk R2 Bold resp. Regular, současného písma českého typografa Františka Štorma, ve kterém lze rozeznat některé tvarové prvky grotesků 19. století a dokonce i středověké majuskuly. Výrazově se toto písmo skvěle hodí k dané tématice a navíc je soudobé, velmi osobité a originální.