RNDr. Iva Herichová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: geoložka
telefon: 224 373 350
e-mail: herichova@arup.cas.cz
specializace: aplikace geologických poznatků v archeologii , geomorfologie a rekonstrukce historického reliéfu