Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny – Archiv
pracovní zařazení: vedoucí archivu
telefon: 257 014 414
e-mail: starcova@arup.cas.cz
specializace: správa a digitalizace archivních fondů, správa pozůstalostí, dějiny ARÚ

Biografie

Zodpovídá za digitalizaci terénní dokumentace, správu a zpracování pozůstalostí pracovníků ARÚ. Zabývá se dějinami ARÚ, zvláště otázkou fungování instituce v jednotlivých etapách její existence a každodennímu životu bývalých zaměstnanců, jejichž biogramy sestavuje a spravuje. Specializuje se na téma žen ve vědě, konkrétně na uplatnění žen v archeologii 20. století.

Vědecký profil: