PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog, správce archeologických sbírek ARÚ, tajemník Dozorčí rady
telefon: 257 014 374
e-mail: dobes@arup.cas.cz
specializace: Eneolit střední Evropy

Biografie

Zaměřuje se na celé období eneolitu s důrazem na artefaktuální archeologii, spolupracuje na archeogenetickém výzkumu pravěkých populací, věnuje se též počátkům metalurgie mědi.

Vědecký profil: