Mgr. Katarina Kapustka, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 315
e-mail: culakova@arup.cas.cz
specializace: archeologie lovců a sběračů, štípaná industrie, mezolit, závěr paleolitu, terénní archeologie

Biografie

Vystudovala archeologii a kulturní antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. V letech 2009-2017 vedla záchranné archeologické výzkumy. Od roku 2017 pracuje na Oddělení přírodních věd a archeometrie. Zaměřuje se na studium proměn lovecko-sběračských komunit ve střední Evropě a povodí Nilu.

Vědecký profil: