Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 316
e-mail: varadzin@arup.cas.cz
specializace: archeologie evropského středověku a SV Afriky
Projekty:
TH3 – IRP Biologická antropologie a archeothanatologie v centrálním Súdánu (ABASC)
LQ300022002, Lumina quaeruntur Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky
18-16362S Počátky Vyšehradu. Archeologie a vznik předního politického centra raného českého státu (hlavní řešitel)
GAP405/10/2334 Knížecí a královská akropole na Vyšehradě. Svědectví archeologie
KJB800020701 Počátky kostelních pohřebišť ve venkovském prostředí Českých zemí

Biografie

Vedoucí detašovaného pracoviště na Vyšehradě, vedoucí Šakadúdského Archeologického Projektu (Súdán), spolupracovník výzkumu v pohoří Sabaloka (Súdán).

Vědecký profil: