Mgr. Peter Demján, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vědecký asistent – archeolog
telefon: 257 014 354
e-mail: demjan@arup.cas.cz
specializace: archeoinformatika

Biografie

Specialista na různé oblasti archeoinformatiky. Zabývá se výzkumem a vývojem nových metod v oblasti počítačového modelování vývoje pravěkých společností na základě archeologických dat. Specificky se zaměřuje na radiokarbonová data, prostorové analýzy a počítačovou analýzu keramických tvarů. Pracuje na vývoji hardware a software na digitální snímání a analýzu keramických nálezů. Spolupracuje s mezinárodními týmy při zavádění tohoto systému do praxe.
Absolvoval magisterské i postgraduální studium v oboru archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Na ARÚ působí od roku 2018.

Vybrané výstupy

Deposit (https://github.com/demjanp/deposit) – open-source databázový‎‎ systém na správu geometrických, geografických a obrazových dat pro archeologické účely, založený na teorii grafů.

Laser Aided Profiler (https://laseraidedprofiler.com/) – systém pro plně digitální, rychlé zpracování keramických fragmentů a automatizovanou rekonstrukci keramických tvarů s použitím laserového skenování profilů (ve spoluautorství s Ing. Vladimírem Držíkem).

Vědecký profil: