prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog (emeritní pracovník)
telefon: 257 014 409
e-mail: gojda@arup.cas.cz
specializace: letecká archeologie