PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vedoucí vědecký pracovník – archeolog
telefon: 257 014 387; 604 204 699
e-mail: kuna@arup.cas.cz
specializace: archeologická teorie a metoda, sídelní a krajinná archeologie, povrchový průzkum, databáze archeologických nalezišť, počátky raného středověku

Biografie

Vědecký pracovník se specializací na teoretickou archeologii a archeologii krajiny; autor základního schématu Archeologické mapy ČR a člen týmu zabývajícího se její implementací; editor knih prezentujících archeologické dědictví široké veřejnosti; vedoucí rozsáhlého terénního výzkumu raně středověkého sídliště v Roztokách u Prahy (6.-7. stol. AD).

Vědecký profil: