Mgr. Estelle Ottenwelter, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: konzervátorka, restaurátorka, archeoložka
telefon: 266 009 291
e-mail: ottenwelter@arup.cas.cz
specializace: Specializuje se na archeometrické studium a konzervaci archeologických kovových nálezů. Hlavní výzkum zaměřen na technické studium raně středověkých elitních šperků pomocí optické mikroskopie, SEM/EDS, XRF, optické metalografie, rentgenové radiografie, rentgenové výpočetní tomografie, FIB FEG/SEM a experimentální archeologie.
Projekty:
8J24FR019 Raně středověké elitní stříbrné šperky v Čechách: multidisciplinární a srovnávací studie materiálů, konstrukce, typologie, chronologie a provenience. Barrande Mobility program (hlavní řešitel)
FSPI-R N° OCTOBRE-2023-52 Podpora dědictví v jižní střední Asii
GAP405/12/2195 Pohřebiště v Lumbeho zahradě Pražského hradu. Analýza šperků a hrobové výbavy v souvislostech počátků Pražského hradu a přemyslovské domény (člen týmu)
GAP405/12/2289 Meče středověké Evropy jako technologický, archeologický a kulturněhistorický pramen (člen týmu)
GA18-26503S Oděvní doplňky a sociální život ve středověkých městech střední Evropy (Praha – Wroclaw) (člen týmu)
Leon Levy Foundation, USA: establishment of a laboratory of conservation (2010), training sessions in conservation sciences (2011-2013; 2014-2016) (hlavní řešitel)

Biografie

E. Ottenwelter získala doktorát z archeologie (Univerzita Toulouse Jean Jaurès), magisterský titul v oboru archeologie (Paris I Panthéon Sorbonne) a magisterský titul v oboru aplikované vědy pro ochranu kulturního dědictví (Paris I Panthéon Sorbonne).

Specializuje se na archeometrické studium a konzervaci archeologických kovových nálezů. Její hlavní výzkum je zaměřen na technické studium raně středověkých elitních šperků pomocí optické mikroskopie, SEM/EDS, XRF, optické metalografie, rentgenové radiografie, rentgenové výpočetní tomografie, FIB FEG/SEM a experimentální archeologie.

V Archeologickém ústavu pracuje od roku 2005.

Vyučuje archeologickou konzervaci (VŠCHT Praha, restaurátorská laboratoř Leona Levyho v Turkmenistánu, Národní muzeum Afghánistánu) a archeometrii drahých kovů na Univerzitě Karlově v Praze.

Od roku 2004 je vedoucí konzervátorkou MAFTUR (Francouzské archeologické expedice v Turkmenistánu) v Ulug Depe. V roce 2010 vybudovala restaurátorskou laboratoř na archeologické základně MAFTUR, kde v letech 2011 až 2023 vedla šest intenzivních kurzů archeologické konzervace s podporou Nadace Leona Levyho. Jako terénní konzervátorka se účastnila i dalších archeologických expedic na Kavkaze a v Ázerbájdžánu (CNRS).