Výzkumné projekty probíhající

Název projektu
Kód projektu Poskytovatel Doba řešení Hlavní řešitel Řešitel za ARÚ
2024 Muzejní spolky včera a dnes II. Konference k 160. výročí založení Muzejního a vlastivědného spolku „Včela Čáslavská“
R300022403, regionální spolupráce Akademie věd České republiky 2024-2025 ARÚ Mgr. Filip Velímský
Důlní ventilátor z Kutné Hory a jeho oživení
R300022402, regionální spolupráce Akademie věd České republiky 2024-2026 ARÚ Mgr. Jiří Unger, Ph.D.
Připraveni na budoucnost: porozumění dlouhodobé odolnosti lidské kultury
CZ.02.01.01/00/22_008/0004593 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2024-2028 Masarykova univerzita, Brno Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.; PhDr. Dreslerová Dagmar Ph.D., DSc.
Archeologický informační systém České republiky – obnova a rozšíření hardwarových kapacit
CZ.02.01.01/00/23_015/0008167 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2024-2026 ARÚ Mgr. David Novák, Ph.D.
 
Raně středověké elitní stříbrné šperky v Čechách: multidisciplinární a srovnávací studie materiálů, konstrukce, typologie, chronologie a provenience
8J24FR019 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2024-2025 ARÚ Mgr. Estelle Ottenwelter, Ph.D.
 
Požár jako katalyzátor změny urbanistického a sociálního vývoje města. Praha-Hradčany před a po roce 1541
GA24-12124S Grantová agentura České republiky 2024-2026 ARÚ Mgr. Gabriela Blažková, Ph.D.
 
Radiouhlíkové datování přepisuje (pre-)historii? Vliv radiouhlíkového datování na změny archeologických paradigmat
L300022401, PPLZ Akademie věd České republiky 2024-2025 ARÚ Mgr. Pavla Tomanová, Ph.D.
 
Identity ve světě válek a krizí
Strategie AV21 – VP32 Akademie věd České republiky 2024 Masarykův ústav a archiv AV ČR Mgr. Jan Mařík, PhD.
Podpora dědictví v jižní střední Asii
FSPI-R N° OCTOBRE-2023-52 FSPI-R 2024 INP Institute in France and the French Embassy in Ouzbekistan Mgr. Estelle Ottenwelter, Ph.D.
Charakterizace pozlacené vrstvy pomocí FIB/FEG SEM
UMR 5608 CNRS 2017-2025 Centre de Microcaractérisation Raimond Castaing, Toulouse Mgr. Estelle Ottenwelter, Ph.D.
Průzkum hradiště Češovské valy
R300022401, regionální spolupráce Akademie věd České republiky 2024-2025 ARÚ Mgr. Jan Mařík, PhD.
Vzájemný dialog pravěkých komunit na základě distribuce kamenných surovin v česko – polském prostoru 5000–4500 BC
MP (PAN-24-01), mobilita Polsko Akademie věd České republiky 2024-2026 ARÚ Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.
Mobilita v neolitu. Povodí Moravy jako případová studie
8X23038 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2025 ARÚ Mgr. František Trampota, Ph.D.
Bio-kulturní interakce Eurasie a Afriky
Praemium Academiae 2022 Akademie věd České republiky 2023-2027 ARÚ prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.
Jantarové stezky starší doby železné ve střední Evropě
23-07284K Grantová agentura České republiky 2023-2026 ARÚ PhDr. Miloslav Chytráček, Ph.D., DSc.
Archeologický informační systém České republiky – AIS ČR
LM2023031 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2026 Archeologický ústav AV ČR, Brno Mgr. David Novák, Ph.D.
Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
MK ČR-NAKI III, DH23P03OVV040 Ministerstvo kultury České republiky 2023-2027 Západočeská univerzita v Plzni Mgr. Marcela Starcová, Ph.D.
Metabazit typu Jizerské hory jako transkulturní spojovatel pravěkých komunit stření Evropy
GA23-05334S Grantová agentura České republiky 2023-2025 ARÚ Mgr. Pavel Burgert, Ph.D.
Raně středověké centrum – topografie, funkce, proměny: přemyslovská Boleslav a její transformace v sídlo kolegiátní kapituly (900-1200)
GA23-07198S Grantová agentura České republiky 2023-2025 ARÚ PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D.
Společenská a technologická změna na Jantarové stezce ve 3.st.př.Kr. a aDNA analýza laténských pohřebišť na Moravě
GA23-07764S Grantová agentura České republiky 2023-2024 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Jednota přes hranici. Indikátoryekonomických a sociálních vztahů epochy popelnicových polí v česko-bavorském prostoru
GA23-06940S Grantová agentura České republiky 2023-2025 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plošticích n. Labem ve světle multidisplinárního výzkumu
GA23-07619S Grantová agentura České republiky 2023-2025 ARÚ Mgr. Michaela Langová, Ph.D.
Obnovení dávného partnerství: Kontakty mezi Čechami a Tyrolskem ve starší době bronzové
8J23AT008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2023-2024 ARÚ Mgr. Michaela Langová, Ph.D.
Hmotná kultura středověkých hradů na Chrudimsku (Lichnice, Rychmburk, Zkamenělý zámek)
R300022302, regionální spolupráce Akademie věd České republiky 2023-2025 ARÚ PhDr. Jan Frolík, CSc.
 
Keltové na severním Plzeňsku, preventivní ochrana archeologického dědictví
R300022301, regionální spolupráce Akademie věd České republiky 2023-2025 ARÚ Mgr. David Daněček
Anatomie evropské společnosti, historie, tradice, kultura, identita
Strategie AV21 – VP 28 Akademie věd České republiky 2022-2026 ARÚ Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Oppidum Závist v 21. století – nové otázky a metody pro výzkum a vzdělávání
INTER-EXCELLENCE II, MSMT-22065/2022-4 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2022-2024 ARÚ Mgr. Dan Bursák, Ph.D.
Říční kulturní krajina Jizery od mezolitu do raného středověku ve světle archeologických pramenů a hydrologických dat
22-05413S Grantová agentura České republiky 2022-2024 ARÚ Mgr. Barbora Machová, Ph.D.
Velké kameny na sídlištích: Sociální strategie a makrolitické artefakty v neolitu a chalkolitu v Anatolii
22-10930S Grantová agentura České republiky 2022-2024 ARÚ Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.
Genomové adaptace na subsistenční a kulturní vlivy
L300022251, PPLZ Akademie věd České republiky 2022-2024 ARÚ Mgr. Edita Priehodová, Ph.D.
International Research Network (IRN)
CNRS 2021-2025 CNRS Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Epidemie a hladomor v životě obyvatel středověké Kutné Hory z pohledu bioarcheologie
21-09637S Grantová agentura České republiky 2021-2024 ARÚ RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D
Na okraji neolitizace: strategie prvních zemědělců na jihu Čech
21-16614S Grantová agentura České republiky 2021-2023 ARÚ Mgr. Bc. Václav Vondrovský, Ph.D.
Tvůrci doby bronzové. Počátky doby bronzové v Evropě z pohledu nejmodernějších přírodovědných analýz antropologického materiálu a archeologických nálezů.
Praemium Academiae 2019 Akademie věd České republiky 2020-2025 ARÚ Mgr. Michal Ernée, Ph.D., DSc.
Europe Throught Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities (EuroWeb)
034/20 COST, CA19131 2020-2024 University of Warsaw PhDr. Helena Březinová, Ph.D.
Molecular diversity and evolution of HLA genes in Africa (HLA-AFRICA)
310030_188820 SNF 2020-2024 University of Geneva prof. Mgr. Černý Viktor, Dr.
Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace
Strategie AV21 – VP24 Akademie věd České republiky 2020-2024 ARÚ Mgr. Jan Hasil, Ph.D.
Five thousand years of history of domestic cat in Central Europe. Interdisciplinary study of paleogenetics and archaeozoology
2019/35/B/HS3/02923 National Science Centre Poland 2020-2024 University of Warsaw Mgr. René Kyselý, Ph.D
Město jako laboratoř změny: Stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
Strategie AV21 – VP23 Akademie věd České republiky 2020-2024 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Luxury, standard and poverty in the bourgeois civilization of Central and Eastern Europe in the 15th-18th centuries. Study of Wrocław and Prague
2019/35/B/HS3/00088 National Science Center (NCN) 2020-2024 University of Wrocław Dr. Jakub Sawicki
Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky
LQ300022002 – Lumina quaeruntur Akademie věd České republiky 2020-2024 ARÚ Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.
Anthropologie biologique et Archéothanatologie au Soudan central–ABASC
TH3 – IRP CNRS 2020-2024 University of Bordeaux Mgr. Varadzin Ladislav, Ph.D.
Skryto pod povrchem. Archeologické terény Pražského hradu, jejich ochrana a prezentace v moderním světě.
TL03000603 TA ČR 2020-2023 ARÚ Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
Internacionalizace studia kulturní výměny, kontaktů a identity pravěkých a historických populací
EF18_053/0016984 2020-2023 ARÚ Mgr. Alžběta Danielisová, Ph.D.
Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA)
CA18128 COST Action 2020-2023 INRAP (Francie) Mgr. David Novák, Ph.D.
Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science (IPERION HS)
871034 H2020-INFRAIA-2019-1 2020-2023 CNR (Itálie) Mgr. David Novák, Ph.D.