PhDr. Natalie Venclová, DrSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní pozice: archeoložka (emeritní pracovnice)
telefon: 257 014 342
e-mail: venclova@arup.cas.cz
specializace: Sídelní archeologie, doba železná, výroba a zpracování skla

Biografie

Specialistka na sídelní archeologii, výrobní aktivity a rituální chování populací doby železné. Středem zájmu je také výroba a zpracování skla od doby halštatské po období stěhování národů. Prováděla řadu terénních výzkumů včetně povrchových prospekcí. Vedla kurz Archeologie doby železné na Západočeské univerzitě v Plzni. V r. 2002 získala mezinárodní ocenění pro badatelky v oboru archeologie Prix Evelyne Encelot. Je autorkou a editorkou monografií a článků vydaných v ČR a Evropě.

Vědecký profil: