Mgr. Markéta Končelová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 327 511 731
e-mail: koncelova@arup.cas.cz
specializace: období neolitu, specializuje se na otázky vztahu člověka kultury s lineární keramikou ke krajině a jeho chování v ní