Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Co děláme

Pro archeology

Pro archeology

Archeologický ústav spravuje největší oborovou knihovnu v ČR, archivy nálezových zpráv, fotografické dokumentace, map a plánů a leteckých snímků a vydává odborné časopisy a další publikace.

Pro veřejnost

Pro veřejnost

Archeologický ústav zabezpečuje přednášky pro veřejnost, spolupracuje s muzei na pořádání výstav a podílí se na pořádání akcí pro nejširší veřejnost (Archeologické léto, Mezinárodní den archeologie, Veletrh vědy, Týden vědy apod.).