Mgr. René Kyselý, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: zoolog
telefon: 257 014 307, 257 014 303
e-mail: kysely@arup.cas.cz
specializace: archeozoologie, osteologie
Projekty:
LUABA22049 Oppidum Závist v 21. století – nové otázky a metody pro výzkum a vzdělávání
2019/35/B/HS3/02923 Five thousand years of history of domestic cat in Central Europe
ERC-CoG-202 Rats and the Archaeology of Trade, Urbanism, and Disease in Past European Societies
GA23-07619S Keramika jako svědek kulturní změny? Starobronzová sídelní aglomerace v Plošticích n. Labem ve světle multidisplinárního výzkumu
PEGASUS (ERC) The makeup of the modern horse (řešitel L. Orlando, CNRS; 2015-2021)
GA16-14855S Mobilita a sociální status populace časné doby bronzové na jantarové stezce. Výpověď pohřebiště v Mikulovicích (člen týmu)
M300021201 Pohřební monumenty společenských elit doby železné
Agency EGIDE, ECONET – project n° 12676 VE Des boeufs, des souris et des hommes : premiers animaux domestiques et premiers commensaux en Europe continentale tempérée, fin du 7e mill.– 3e mill. a. J.-C.: Eclairages centre-européens (Moldavie, Muntenie, Doubroudja, Moravie, Boheme) et ouest-européens (Bassin Parisien, Ouest de la France)  (Koordinátor za ČR)

Biografie

Studoval na Katedře zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Mgr. /1998/ a Ph.D. /2010/ v oboru zoologie; disertační práce „Archeozoologická problematika eneolitu Čech“). Od roku 1997 je zaměstnán v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze, kde působí jako archeozoolog a osteolog. Jeho profesním oborem je archeozoologie, historická zoologie, osteologie, morfologie, paleoekologie, paleoekonomie aj. René Kyselý zpracoval množství osteologických archeologických materiálů z různých období (neolit–novověk). Zabývá se domestikací i problematikou divokých zvířat. Snaží se o propojení osteologie s dalšími obory (historie, archeogenetika).

Vědecký profil: