O knihovně

Kde nás najdete? Mapa

Výpůjční doba a podmínky výpůjček

Z důvodu probíhající revize nebude přístupná knihovna pro uživatele od 1.7. do 31.8.2024.  Meziknihovní služby (aktivně/pasivně) včetně služeb reprografických nebudou po dobu trvání revize (a až do odvolání poskytovány). Děkujeme za pochopení.

Otevírací doba:
Po 13:00-16:00
Út 9:00-16:00
St 9:00-18:00
Čt 9:00-16:00
Pá 9:00-16:00

Výpůjčky jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ve studovně knihovny. Čtenářům  doporučujeme, aby využili možnost předchozích objednávek prostřednictvím konta v ALEPH, případně e-mailem knihovna@arup.cas.cz nebo telefonicky na čísle 257 014 318.

Knihovna Archeologického ústavu AV ČR Praha získává literaturu z archeologie a příbuzných vědních oborů a zpřístupňuje ji uživatelům z řad odborné i širší veřejnosti. Knihovní fond obsahuje základní středoevropskou a západoevropskou odbornou produkci, ale také publikace z dalších částí Evropy i mimo ni. Snahou je získávat základní archeologické časopisy, řady a sborníky, a z monografií zejména práce teoretického a metodologického významu bez ohledu na místo vydání.

Elektronický katalog umožňuje rychlé vyhledávání monografií a seriálů, nebo článků pomocí internetu. Dle uvedených signatur lze pak snadno nalézt publikace ve volném výběru.

Knihovna poskytuje čtenářům možnost volného výběru knih v jednotlivých oddílech: Příručka – Novinky – Časopisy (abecedně) – Řady (abecedně) – Monografie (podle země vydání). Výpůjčky se poskytují pouze prezenčně, reprografické a meziknihovní výpůjční služby včetně mezinárodních jsou k dispozici (dle platného ceníku). Služby knihovny upravuje Knihovní řád.

Dárcům, kteří poskytli knihy naší knihovně děkujeme, jejich seznam je ke stažení zde.

Knihovna

  • Zajišťuje zpracování veškerých druhů dokumentů (monografie, seriály, elektronické zdroje) docházejících do knihovny ARÚ AV ČR v automatizovaném knihovnickém systému ALEPH 500 a zabezpečuje jejich následné zpřístupnění v elektronickém katalogu knihovny.
  • Zpracovává výběrovou bibliografii české, moravské a slezské archeologie
  • Vytváří bázi ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací) pro RIV
  • Poskytuje informační, rešeršní a metodické služby pracovníkům ústavu, a po předchozí domluvě i mimoústavním zájemcům
  • Zabezpečuje přístupy do vybraných odborných databází
  • Zajišťuje také prodej knih vydaných Archeologickým ústavem AV ČR v Praze (aktuální seznam viz nabídka publikací), objednávky z aktuální nabídky publikací lze udělat zde, příp. emailem na knihovna@arup.cas.cz.

Struktura knihovny ARÚ

PhDr. Alice Broncová rešerše, elektronické databáze, správa systému broncova@arup.cas.cz +420 257 014 393
RNDr. Jan Hajniš katalogizace hajnis@arup.cas.cz +420 257 014 397
Lucie Knoblochová výpůjční protokol, MVS knoblochova@arup.cas.cz +420 257 014 344
Mgr. František Ochrana vedoucí knihovny,
akvizice, vývoj a údržba HW a SW knihovny
ochrana@arup.cas.cz +420 257 014 415
Mgr. Lada Šlesingerová ASEP, bibliografie slesingerova@arup.cas.cz +420 257 014 412
Eva Šoufková prodej, knihovnické služby knihovna@arup.cas.cz +420 257 014 318

Kontakty

Kontaktní email: knihovna@arup.cas.cz
Kontaktní telefon: +420 257 014 318
Vedoucí knihovny: Mgr. František Ochrana