Mgr. Petr Limburský, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 365
e-mail: limbursky@arup.cas.cz
specializace:
období konce eneolitu a doba bronzová, interpretace přírodovědných analýz v archeologii

Biografie

Zabývá se obdobím konce eneolitu a doby bronzové a interpretací přírodovědných analýz (především 14C datování, prvkové a izotopové analýzy) ve spojení s archeologickými postupy hodnocení dat. Zaměřuje se na studium proměn společnosti v uvedeném období, věnuje se otázkám hospodářství a pohřebnímu ritu.

Vědecký profil: