Ludmila Barčáková, DiS.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: konzervátorka, restaurátorka
telefon: 266 009 234
e-mail: barcakova@arup.cas.cz
specializace: Konzervace a restaurování kovových nálezů. Technologický průzkum a výroba replik šperků soudobými technikami. Dokumentace výrobních postupů a jejich popularizace pro odbornou i laickou veřejnost.

Vědecký profil: