Mgr. Edita Priehodová, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: genetička
telefon: 257 014 313; 394
e-mail: PriehodovaEdita@seznam.cz
specializace: genetika člověka
Projekty:
L300022251, PPLZ Genomové adaptace na subsistenční a kulturní vlivy
akademická prémie/Praemium Academiae Bio-kulturní interakce Eurasie a Afriky

Biografie

Jako člen Laboratoře archeogenetiky, se věnuje se genetickému a evolučnímu výzkumu laktázové persistence. Cílem je objasňovat vztah kulturních zvyklostí a podobu genofondu současných a minulých populací.

Vědecký profil: