Prof. Mgr. Viktor Černý, Dr.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: antropolog
telefon: 257 014 304
e-mail: cerny@arup.cas.cz
specializace:

Biografie

Viktor Černý je vědeckým pracovníkem Archeologického ústavu AV ČR v Praze a katedry antropologie a genetiky člověka PřF UK. Jeho hlavní zájem spočívá v populačních dějinách Afriky a jihozápadní Asie. Je autorem nebo spoluautorem asi šedesáti článků ve specializovaných časopisech pro antropologii a genetiku (h-index 24) a dvou monografií v nakladatelství Academia.

Vědecký profil: