Mgr. Radka Kozáková, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: bioložka
telefon: 257 014 309
e-mail: kozakova@arup.cas.cz
specializace: pylová analýza, paleobotanika

Biografie

Vystudovala odbornou biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy. V postgraduálním studiu se zaměřila na proměnu krajiny ve
středověku a na metodu pylové analýzy. Zabývá se především vlivem člověka na
vývoj vegetace v holocénu. Dále rekonstrukcí vegetace měst a sídlišť z kulturních
vrstev nebo analýzami potravinových zbytků z bronzových nádob.

Vědecký profil: