RNDr. Hana Brzobohatá, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: antropoložka
telefon: 327 511 730
e-mail: brzobohata@arup.cas.cz
specializace: osteologie, bioarcheologie, geometrická morfometrie

Biografie

Zodpovídá za antropologické zkoumání kosterních pozůstatků se zaměřením na 3D zobrazovací a analytické metody v archeologických i antropologických aplikacích, podílí se na vývoji softwarových nástrojů tvarové analýzy. Zaměřuje se na rekonstrukci života minulých populací podle markerů lidské kostry.

Vědecký profil: