Mgr. Jiří Šneberger

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie
pracovní zařazení: antropolog
telefon:
e-mail: sneberger@arup.cas.cz
specializace: bioarcheologie, dentální antropologie, analýzy aDNA, radiouhlíkové datování

Biografie

Vystudoval biologickou antropologii na ZČU v Plzni, v současné době studej PhD na PřF UK v Praze, obor Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Specializuje se na dentální antropologii a na multioborové přístupy k řešení archeologický a antropologických výzkumných otázek při aplikaci přírodovědných metod.

Vědecký profil: