Mgr. David Novák, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vědecký pracovník – archeolog
telefon: +420 257 014 379; 775 200 064
e-mail: novak@arup.cas.cz
specializace: digital humanities, FAIR data, otevřená věda, krajinná archeologie, GIS, databáze, kastelologie
Projekty:
HORIZON-INFRA-2023-SERV-01 Advancing FronTier Research In the Arts and hUManities
CZ.02.01.01/00/23_015/0008167 Archeologický informační systém České republiky – obnova a rozšíření hardwarových kapacit
LM2023031 Archeologický informační systém České republiky – AIS ČR
DH23P03OVV040 Mapa českých hradů: hrady jako kulturní fenomén, předmět výzkumu a památky minulosti
IG18128 Sharing Heritage and Archaeological Data Effectively
LM2023031 Archeologický informační systém České republiky – AIS ČR
CA18128 Saving European Archaeology from the Digital Dark Age (SEADDA)
871034 Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science (IPERION HS)
LM2018134 Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
823914 ARIADNEplus – Advanced Research Infrastructure for Archaeological Data Networking in Europe – plus
DG18P02OVV058 Archeologie z nebe. Analýza a prezentace fondů dálkového průzkumu na Moravě a ve Slezsku
DG16P02B039 INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities
LM2015080 Archeologický informační systém České republiky (AIS CR)
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001439 Archeologický informační systém ČR – druhá generace (AIS-2)
DF12P01OVV003 Archeologická mapa ČR. Systém pro sběr, správu a prezentaci dat

Biografie

Na ARÚ nastoupil v roce 2012. Absolvoval obor archeologie na ZČU v Plzni, kde roku 2018 obhájil doktorskou práci zamřěnou na středověké a raně novověké osídlení, resp. výzkum vrchnostenských sídel a jejich role v krajině. Od stejného roku působí jako vědecký pracovník a vedoucí Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny ARÚ. Je hlavním správcem velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém České republiky (https://www.aiscr.cz/). Zabývá se mj. oblastí FAIR datové správy, využitím GIS v archeologii a krajinnou archeologií. Podílí se na řadě národních i mezinárodních projektů v oblasti otevřené vědy a digital humanities.

Vědecký profil: