doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: zástupce ředitele ústavu, vedoucí oddělení archeologie pravěku, archeolog
telefon: 257 014 363
e-mail: kvetina@arup.cas.cz
specializace: Zaměřuje se na období neolitu, na teorii poznání archaických společností a koncept studia minulosti bez písemných pramenů

Biografie

Zabývá se obdobím neolitu. Při studiu zaniklých společností se snaží aplikovat antropologický přístup vycházející z poznatků etnoarcheologie a mezikulturního výzkumu. Zaměřuje se na teorii poznání archaických společností, koncept studia minulosti bez písemných pramenů a stopování identity společností před vznikem státu.

Vědecký profil: