PhDr. Helena Svitavská Svobodová, CSc.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: vědecká pracovnice – bioložka
telefon: 605 187 944
e-mail: svitavska@arup.cas.cz
specializace:
paleoekologie, mikropaleobotanika, kvarterní paleoekologie

Vědecký profil: