Mgr. Michal Dyčka, Ph.D.

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 334
e-mail: dycka@arup.cas.cz
specializace: GIS, databáze a počítačová podpora v archeologii

Biografie

Absolovent Ústavu pro klasickou archeologii na FF UK, zabývá se počítačovou podporou v archeologii. Hlavní specializace GIS, prostorové analýzy a jejich vyhodnocení.

Vědecký profil: