Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku
pracovní zařazení: archeolog, zástupce ředitele, tiskový mluvčí
telefon: 257 014 343
e-mail: ridky@arup.cas.cz
specializace: archeologie pravěku, subsistenční strategie, socio-rituální objekty, makrolity
Projekty:
GA19-16304S Velké kameny na sídlištích: Sociální strategie a makrolitické artefakty v neolitu a chalkolitu v Anatolii
Lumina Quaeruntur Projekt Šakadúd: Alternativní formy kulturní adaptace na středoholocenní vysušování severní Afriky (člen týmu)
GA19-16304S Způsob života jako nevědomá forma identity v neolitu (člen týmu)
15-16963S Stavební struktury, areály aktivit a organizace sídelního prostoru na mladoneolitických sídelních areálech (5000/4900 – 4500/4400 př. n. l.) (hlavní řešitel)
DF12P01OVV032 Archeologické 3D virtuální muzeum. Nové technologie dokumentace a prezentace neolitického sídelního areálu (člen týmu)
Nadační fond Neuron Sociorituální centrum v mladoneolitickém období (4900-4500 př. n. l.) (hlavní řešitel)
Stiftung PRO ARCHAEOLOGIA SAXONIAE Settlement area with rondel in Vchynice (Litomerice district). Late neolithic rondels in the Elbe River basin (hlavní řešitel)
GAUK 471/2004/A-HN/FF Sídelní areály mladého neolitu (hlavní řešitel)

Biografie

Zaměřuje se na území střední Evropy, SV Afriky a Předního východu. Zabývá se funkčním využitím a významem makrolitů v různých nálezových a kulturních prostředích. Další spektrum jeho zájmů tvoří socio-rituální architektura a sídlištní areály v období neolitu.

Vědecký profil: