Bc. František Adámek

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Pražský hrad
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 224 373 350
e-mail: adamek@arup.cas.cz
specializace:

Biografie:

V letech 2008-2012 vystudoval archeologii na Univerzitě Hradec Králové, ve studiu archeologie pokračoval na UK v Praze a posléze studoval stavební historii na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. S ARÚ Praha spolupracuje od roku 2007, trvale zaměstnán je od roku 2018. Pracuje na různých projektech napříč středoevropským prostorem a časovými obdobími. Je členem oddělení historické archeologie, pracoviště Pražský hrad.

Vědecký profil: