Mgr. David Daněček

pracoviště: Oddělení terénní archeologie
pracovní zařazení: archeolog
telefon: 257 014 348
e-mail: d.danecek@post.cz; danecek@arup.cas.cz
Projekty:
R300022301, regionální spolupráce Keltové na severním Plzeňsku, preventivní ochrana archeologického dědictví