Ing. Jiří Hošek, Ph.D.

pracoviště: Oddělení přírodních věd a archeometrie – pracoviště Restaurátorské laboratoře
pracovní zařazení: archeometalurg
telefon: 266 009 391
e-mail: hosek@arup.cas.cz
specializace: archeometalurgie železa

Biografie

Vystudoval strojní fakultu na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2000 pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR, Praha, kde se zabývá studiem kovářských tradic a jejich projevů ve hmotné kultuře, zejména středověké. Provádí metalografické a rentgenografické výzkumy archeologických nálezů, které jsou východiskem k rekonstrukci někdejších výrobních technologií.

Vědecký profil: