Mgr. Kateřina Levá

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny, Oddělení historické archeologie
pracovní zařazení: archeoložka
telefon: 257 014 364
e-mail: leva@arup.cas.cz
specializace: vrcholný středověk, problematika centrálních lokalit a sídelní struktury se zaměřením na středověká města

Biografie

Studentka doktorského studia na Palackého univerzitě v Olomouci. Ve své práci se zaměřuje na aplikaci ekonomických a geografických teorií při studiu středověkých měst v Čechách. Momentálně na rodičovské dovolené.

Vědecký profil: