Eva Čepeláková

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: archivářka
telefon: 257 014 351
e-mail: cepelakova@arup.cas.cz
specializace: digitalizace, správa fondu osobních fotografií

Zabývá se digitalizací archivních materiálů, bibliografickými rešeršemi, grafickou úpravou obrázků a textů, administrativní a dokumentační prací.

Publikace:
ASEP