Mgr. Jan Podhorský

pracoviště: Oddělení historické archeologie – pracoviště Mariánské Radčice
pracovní zařazení: archeolog
telefon:
e-mail: podhorsky@arup.cas.cz
specializace: Pohřbívání v raném a vrcholném středověku

Biografie

Vystudoval archeologii na Univerzitě v Hradci Králové. Od roku 2019 zaměstnancem Archeologického ústavu v Praze – pracoviště Mariánské Radčice. V současnosti se věnuje především zpracování rozsáhlého pohřebiště v Nesvěticích, které bylo zcela prozkoumané v letech 2013-2023 a na jehož výzkumu se od počátku podílel.

Vědecký profil: