Libuše Kombercová

pracoviště: Oddělení archeologie pravěku – pracoviště Kutná Hora
pracovní zařazení: restaurátorka
telefon: 327 511 730
e-mail: kombercova@arup.cas.cz
specializace: evidence a konzervace nálezů