Jana Kazdová

pracoviště: Technicko-hospodářská správa – Personální oddělení
pracovní zařazení: personalistka
telefon: 257 014 328
e-mail: kazdova@arup.cas.cz