Mgr. Nikola Koštová

pracoviště: Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny
pracovní zařazení: doktorandka – archeoložka
telefon: 257 014 365
e-mail: kostova@arup.cas.cz
specializace: raný středověk, radiouhlíkové datování v archeologii

Biografie

V ARÚ působí od roku 2013, nejprve na Oddělení archeologie pravěku; od r. 2018 na Oddělení informačních zdrojů a archeologie krajiny. Dlouhodobě spolupracuje s Českou radiouhlíkovou laboratoří Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. V současné době studuje doktorát na Ústavu pro archeologii na FF UK v Praze, kde v absolvovala i bakalářské a magisterské studium. Specializuje se na obdobím raného středověku a využitím radiouhlíkové datovací metody v archeologii.

Vědecký profil: